KONTAKTNÍ FORMULÁŘKONTAKTNÍ INFORMACE

+420 777 568 096
info@geskon.cz

Geskon s.r.o
Bořivojova 878/35
Praha 3 - Žižkov

Vznik společnosti Geskon s.r.o. sahá do roku 2003, tehdy ještě jako fyzická osoba až po dnešní formu s.r.o.

Od svého vzniku má vzestupnou tendenci růstu objemu prováděných prací. Její hlavní činností  jsou zemní práce , zakládání staveb, zajištění stavebních jam, sanace svahů a stabilizace zemin, přeprava hmot a dále veškeré inženýrské sítě. Dále pak specielní zemní konstrukce. Práce probíhají na území celé ČR. Strojní a vozový park je pravidelně obnovován, tak, aby byly splněny vysoké nároky na kvalitu prováděných prací a ochranu životního prostředí.

Stránky jsou v současné době v rekonstrukci.